Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να του παρουσιάσει τις προτάσεις για μεταρρύθμιση της φορολογίας των ιδιοκτητών ακινήτων.

Την πρόταση για μείωση της φορολογίας μισθωμάτων κύριας κατοικίας, που παρουσιάστηκε στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ιδιοκτητών ακινήτων, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, αναλύει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την υιοθέτηση της πρότασης στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχεδιάζονται, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση και θα ωφελήσει άμεσα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές:

-Τους ενοικιαστές κατοικιών, παλαιούς και νέους, γιατί θα φέρει μεγάλο αριθμό κατοικιών στην αγορά.
-Τους εκμισθωτές κατοικιών γιατί θα εκλογικεύσει τη φορολογική τους επιβάρυνση.
-Τους εκμισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων αφού θα οδηγήσει εκτός πλατφορμών πληθώρα καταλυμάτων σε περιοχές που δεν προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση
-Το Ελληνικό Δημόσιο γιατί η δημοσιονομική απώλεια θα υπερκαλυφθεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά εξάλλου συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να του παρουσιάσει τις προτάσεις για μεταρρύθμιση της φορολογίας των ιδιοκτητών ακινήτων.

Η επιστολή έχει ως εξής

Στον Τύπο διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα για το ότι υπάρχει έλλειψη κατοικιών για εκμίσθωσή τους ως κύρια κατοικία, η οποία ανεβάζει και τα ζητούμενα μισθώματα, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το θέμα αυτό υπέρ των ενοικιαστών. Πολλοί σπεύδουν να κατονομάσουν ως δήθεν υπαίτια τη βραχυχρόνια μίσθωση, ξεχνώντας ότι στην χώρα αυτή, στην οποία είναι άγνωστη η έννοια της «κοινωνικής κατοικίας» διότι δεν υπάρχει ούτε ένα «κρατικό» σπίτι διαθέσιμο για τους ενοικιαστές, η προσφορά κατοικιών για εκμίσθωση μειώθηκε μοιραία από τους εξής έξη λόγους:

1.      Η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μειώθηκε μέχρι και κατά 95%,

2.      Εξοβελίστηκε πλήρως η αντιπαροχή η οποία κυρίως παρήγαγε κατοικίες για εκμίσθωση,

3.      Οι τράπεζες επί χρόνια αδυνατούσαν να δώσουν δάνεια για αγορά κατοικίας,  

4.      Οι ΜΚΟ μίσθωσαν μεγάλο αριθμό κατοικιών για τα στεγαστικά προγράμματα τους,

5.      Ο συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ ανάγκασε τους εκμισθωτές σε ξεπούλημα των κατοικιών τους

6.      Γενικά η εκμίσθωση κατοικιών για κύρια κατοικία έγινε φορολογικά εντελώς ασύμφορη.

Γι΄αυτό και διάφοροι προτείνουν να ληφθούν μέτρα τόσο εναντίον της βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και μέτρα «ενοικιοστασιακού» χαρακτήρα που θα «προστατεύσουν» προσωρινά τους παλαιούς ενοικιαστές κατοικίας, αλλά θα καταστήσουν αδύνατη την ομαλή λειτουργία των νέων μισθώσεων.